top of page

Projekt Yonisphere

Zvuk krásy v Yonisphere

Spoločnosť sa môže meniť vtedy, keď pochopíme a prijmeme rozmanitosť a krásu ľudskej sexuality a tela. Projekt Yonisphere nás vyzýva k tomu, aby sme sa otvorili novým perspektívam a pochopeniu a aktívne sa zapájali do procesu transformácie.

V projekte Yonisphere sa stretáva umelecká výpoveď s terapeutickým prístupom k liečeniu emocionálnych zranení a podpore duševného zdravia.

 

Som Veronika Fodorová, tvorkyňa tohto projektu a rozhodla som sa prezentovať intímnu krásu ženskej sexuality prostredníctvom série obrazov nazývaných "Yonižiariče".

Každý z nich vychádza z reálnej fotky ženskej vagíny.

Pre mňa samotnú sa tvorba stala formou terapie, ktorá mi pomohla prekonať vlastné zranenia a pomáha nájsť sebaprijatie. Tento terapeutický prístup k tvorbe dáva projektu Yonisphere hlbší význam a hodnotu.

Zmena prostredníctvom poznania

Tento projekt je prostriedkom na oslobodenie a emancipáciu. Každý obraz v sérii Yonižiaričov je unikátny portrét, ktorý zrkadlí jedinečnú krásu a silu ženského tela a sexuality. Tento projekt podnecuje ženy k sebaprijatiu a odvážnemu vyjadreniu svojej identity.

Yonisphere nás spája v zodpovednosti za vytvorenie bezpečného a podporujúceho prostredia pre ženy. Je to výzva na prehodnotenie našich postojov a správania voči sebe i druhým, a na podporu duševného zdravia a sebaprijatia.

Projekt môžete podporiť zakúpením grafiky alebo reprodukcie na hodvábe - šatky z limitovanej edície

NAPÍSALI O MNE:

Články:

AKČNÉ ŽENY
ŽENY V MESTE
40 PLUS

NEVIDITEĽNÉ.SK

NOVAPSYCHOLOGIA.SK:

Krása zušľachťuje. V Yonisphere Veronika svojiím výtvarným perom zušľachťuje to jedno miesto medzi našimi nohami, ktoré sa nám ženám príliš často nepáči, ktoré skrývame, za ktoré sa hanbíme. Jej vagíny sú ako „žiariče“ pre-potrebným liekom na masívne kolektívne, rodové a individuálne zneuctenia a zranenia tohto posvätného ženského miesta a jeho „renomé“.

 

A predsa je to miesto najsladšieho a najslastnejšieho medziľudského spojenia. Miesto plodenia a zrodenia ľudského života. Pokiaľ si ho a seba ctíme. Pokiaľ sa každý jednotlivo, muži i ženy, konečne poliečime od utŕžených zranení a tráum v našej duši, v našich telách, rodinách, spoločnosti.

 

Ďakujeme Veronika, že nás cez svoj príbeh, farby a detail yoni-kvetov voláš späť k čistote a kráse, k láske a ľudskosti…

- Marcela Hrapková -

produkty

Pokiaľ máte záujem o personalizovaný obraz,

kontaktujte ma a ja vám veľmi rada zodpoviem všetky vaše otázky.

Ďakujem! Čoskoro sa Vám ozvem

objedavka

Pozrite tiež

Vlastná tvorba