top of page

TLAČ:

AUTORSKÁ GRAFIKA s ručným signovaním.
Vysokokvalitná Fine Art tlač - múzejná kvalita tlače na bavlnenom papieri. Vo formáte 32x32cm, alebo 50x50cm.

 

Podstatou slobody je mať slobodnú myseľ. Preto som použila práve vtákov - kolibríkov vylietavajúcich z hlavy ako symbol slobody mysle. Práve odpútaním sa od myšlienok nastáva možnosť oslobodiť sa od strachov a utrpenia. 

 

Kolibrík symbolizuje pôžitok zo života a ľahkosť bytia. Kolibríky sú okrem mocných milostných symbolov považované za poslov z nebies a za „otváračov ciest“ pre cestujúcich. Prinášajú liečenie, radosť, lásku a náhľad večnosti presne tam, kde je to najviac potrebné. Kolibrík je vtáčik, ktorý ako jediný dokáže lietať dozadu, na strany, aj sa vznášať na mieste. Ked’sa zastaví v lete vytvára krídlami ležiacu osmičku – lemniskátu – symbol nekonečna. Posolstvo tohto zaujímavého aktu je práve o zastavení sa v čase – o akomsi nadhľade vo svojom živote, vnímanie minulosti, budúcnosti z akéhosi odstupu. Iba tým sa vieme vymotať z bludného kruhu zaseknutia sa v minulosti, alebo stavania si vzdušných zámkov v našej budúcnosti. Kolibrík nám pomáha nahliadnuť na našu minulosť a pustiť všetko, čo už nepotrebujeme. Ak dokážeme poodstúpiť a zaujať postoj pozorovateľa v našom živote, dokážeme si život viac užívať a docieliť tým práve ľahkosť bytia, ktorú nám pripomína práve kolibrík.

 

Sloboda

PriceZ 185,00 €

Vysoko kvalitná umelecká Fine Art tlač, na ručnom bavlnenom papieri.
Pigmentový atrament je testovaný nezávislými laboratóriami

so stálosťou až 125 rokov.

(125rokov bez zmeny farebnosti) – Galerijná kvalita tlače.

bottom of page