top of page

VLASTNÁ TVORBA

Grafika

Originálne Obrazy

OČAMI KURÁTORKY

Mária Horváthová

Svoju inšpiráciu nachádza autorka najmä v nekonečnom tvarovom a farebnom bohatstve prírody. Očarila ju najmä exotika Mexika a ázijských civilizácií svojou magickou tajomnou atmosférou a odkazmi na prastaré životné princípy a nevyhnutnosť hľadania duchovnej i fyzickej rovnováhy. Bujná vegetácia, kvety, listy, stromy i rozmanité vtáky, ako pávy, kolibríky, holubice poskytli autorke možnosť interpretovať širokú škálu výjavov reflektujúcich jej vnútorný pocitový svet a vlastné súkromné mytológie, v ktorých sa spájajú príbehy, zážitky, spomienky i fantázia. 

 

Metafora a symbol zohrávajú v tvorbe Veroniky Fodorovej výnimočnú úlohu. Vták je stelesnením spolupatričnosti a slobody, páv zas krásy, čistoty a zároveň i energie. Kolibrík symbolizuje pôžitok zo života a ľahkosť bytia a holubica lásku, mier a harmóniu. Postava Budhu predstavuje odvahu a ponúka ochranu pred strachom i hnevom. Frida Kahlo je zas metaforou ženskej obetavosti a vnútornej sily. Samotná autorka vníma túto jedinečnosť imaginácie ako možnosť odhaľovania skutočnej podstaty života a proces tvorby sa preto pre ňu stáva nielen kreatívnou prácou, ale zároveň i formou nachádzania vnútornej harmónie a rovnováhy, ktorú zároveň do svojich diel vnáša a ďalej posúva divákom.  Svoje diela realizuje digitálnou Fine Art Tlačou, ktorú ručne dotvára najmä akrylovými fixkami, s metalickými odtieňmi.

 

Do farebných tvarov a línií vkresľuje raz jemné, inokedy robustnejšie body, ktoré rozžiaria kompozíciu a umocňujú pocit priestoru, takže dielo pôsobí autentickejšie a živšie a stáva sa plnohodnotným unikátom.

V tejto súvislosti sa naplno prejavuje autorkin vycizelovaný zmysel pre dekoratívny detail, ornamentiku a kombinovanie rozmanitých vzorov.

 

Vo svojej ranej tvorbe vychádzala z úzkeho prepojenia pôvodnej detskej tvorby s modernými grafickými technikami. Prvotnou inšpiráciou boli pre ňu spočiatku kresby jej vlastných detí, neskôr i detí z blízkeho okolia, ba i zo zahraničia. Jej diela vznikali kombináciou autentickej detskej kresby a autorských grafických zásahov do jednotlivých prvkov pôvodného diela Samotná kresba zostala pritom nezmenená a jej línia zachovaná.

 

Vzniklo tak špecifické dielo, ktoré reflektuje spomienku na detstvo v jej „najúprimnejšej podstate,” je plné symboliky a odráža výsledok výtvarného dialógu, predstavujúc okamih zastavenia sa v priestore a v čase.

Pozrite tiež

Detská kresba