top of page

PROJEKT YONISPHERE

Projekt ktorý formou umenia a mojej osobnej výpovede chce napomôcť k otvorerenej ceste hovorenia o témach mužskej a ženskej sexuality, intimity, prijatia vlastného tela, ale aj poukázať na stále veľmi vysoký počet sexuálneho zneužívania a celkovo veľké tabuizovanie tejto témy. Je dôležité aby ženy samotné našli úctu k sebe samým. Pokiaľ tak budeme konať na osobnej úrovni, verím, že sa to odzrkadlí aj na tej kolektívnej.
Projekt ktorý formou umenia a mojej osobnej výpovede chce napomôcť k otvorerenej ceste hovorenia o témach mužskej a ženskej sexuality, intimity, prijatia vlastného tela, ale aj poukázať na stále veľmi vysoký počet sexuálneho zneužívania a celkovo veľké tabuizovanie tejto témy. Je dôležité aby ženy samotné našli úctu k sebe samým. Pokiaľ tak budeme konať na osobnej úrovni, verím, že sa to odzrkadlí aj na tej kolektívnej.
bottom of page