top of page

How to order

Artwork based on child's drawing

ilustracia-proces copy.jpg
PODMIENKY

 

Za vopred dohodnutú sumu je objednávajúcemu dodaný jeden (+1) výtlačok graficky upravenej detskej kresby v požadovanom formáte na materiál vopred dohodnutý. Za poskytnutie vlastníctva je objednávajúcemu recipročne dodaný jeden výtlačok na papieri (matný papier 200g/m2) do formátu A3. Objednávajúci súhlasí, že obraz-dielo vytvorené z kresieb dodaných objednávateľom po spracovaní ostáva výlučne vo vlastníctve zhotoviteľa. Zhotoviteľ môže ďalej dotvárať a inak používať kresby dodané objednávajúcim. Danou farebnosťou sa však dielo objednávajúceho odlišuje od možného - druhotného použitia a stáva sa tak jedinečným autorským výtlačkom.

 

CENY

 

TLAČ NA PAPIER (matný papier 200g/m2) DO FORMÁTU A3 (297x420cm) - 185eur

S rámom + pasparta  - 250eur

(Rám je dodaný podľa dohody. Vždy je však vačší ako formát A3)

 

TLAČ NA PAPIER (matný papier 200g/m2)  DO FORMÁTU A2 (420x594cm) - 240eur

S rámom + pasparta - 295eur

 

VÄČŠIE FORMÁTY ALEBO TLAČ NA PLÁTNO - cena dohodou Možnosť vyhotovenia unikátneho diela, ručne dotvoreného akrylovými farbami metalických odtieňov. Takéto dielo je tlačené v jednokusovom náklade a v danej farebnosti a formáte sa netlačia ďalšie kópie.

Portraits

portret-proces copy.jpg

PODMIENKY

Vytvorenie portrétu na objednávku je podmienené dodaním podkladov - fotografie od objednávajúceho. Fotografia môže byť poslaná emailom, musí však byť vo vysokej kvalite (digitálny fotoaparát, poprípade vysoko kvalitné fotoaparáty na mobile)  aby bolo možné portrét vytvoriť čo najdôverihodnejšie.  

 

CENY

Ceny sa odvíjajú na základe požiadavky na akom materiály je záujem mať portrét vytlačený (papier, plátno, +rám, atď).  Základná cena vytvorenia portrétu je - 230eur Ostatné náklady sa následne pripočítajú k cene.

 

V prípade, že objednávajúci má k dispozícií len podklad-foto v nízkom rozlíšení  (foto-portrét vytvorený na bežnom mobilnom telefóne) je možné vytvoriť portrét v jednoduchšom výstupe - s menej detailami.

Cena za vytvorenie takéhoto portrétu je 190eur + náklady na tlač (podľa potrieb zákazníka).

bottom of page